TES Polička TES Polička
Technické, energetické a sportovní služby

Bytová správa

Zveřejněno: 17.10.2022

Zajišťujeme správu obecních i soukromých domů. Tato činnost zahrnuje, v souladu se smlouvou uzavřenou s vlastníkem, zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostorů, udržování a opravy obytných domů, jejich společných částí a vybavení včetně příslušenství domu.

Důležité kontakty
Martin Vinař: tel. 461 725 195, mobil. 736 272 900, vinar@tespolicka.cz
Iveta Svatošová:  tel. 461 725 195,  mobil. 739 451 218, svatosova@tespolicka.cz
Václav Pražan (údržbář):  tel. 461 725 195

Jedná se zejména o:

  • zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě
  • zajišťování oprav a rekonstrukcí spol. částí domu a bytů včetně havarijní služby
  • zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy
  • zajišťování revizí rozvodů el. energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní antény a hromosvodů
  • zajišťování revizí a oprav domovní kotelny
  • zajišťování prohlídek a čištění komínů
  • vybírání záloh od vlastníků jednotek a nájemců na úhradu za služby
  • vedení potřebné evidence plateb na zálohy na úhradu za služby
  • vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby

Dále zajišťujeme administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, vybírání nájemného, příspěvků do fondu oprav od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu, vedeme evidenci nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu, evidenci plateb vlastníků jednotek, vedeme účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb.

Za výkon správy účtujeme měsíčně 195 Kč včetně 21 % DPH za bytovou jednotku.
V současné době zajišťujeme správu domů s celkem 1114 bytů a nebytových prostor.

ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PRO TEPLO A TEPLOU VODU

Normovaná, tzv. výpočtová teplota v obývaných místnostech je vyhláškou č. 194/2007 Sb. stanovena na 20 °C. Tím se ale v praxi nemusíme řídit – každá místnost a účel, pro který ji obvykle využíváme, vyžaduje trochu jiné nastavení termostatu.

Používejte pro určování teploty v bytě teploměr, pocitová teplota je individuální a nemusí odpovídat skutečné teplotě. Nastavte si na termostatické hlavici takový stupeň, který bude odpovídat požadované teplotě v bytě. Snížením teploty o 1°C ušetříte 5 až 10 % nákladů na vytápění. Místo 22°C snižte teplotu na 21° C a hned spoříte.

 

Stupeň na termostatické hlavici

Orientační teplota v místnosti

1

14 až 16 °C

2

16 až 20 °C

3

20 až 23 °C

4

23 až 25 °C

5

26 až 29 °C

 

Za radiátor můžete nalepit hliníkovou fólii, která bude odrážet teplo vyzářené zadní stranou radiátoru zpátky do místnosti, místo aby ho zbytečně pohlcovaly zdi. Pozor také na dlouhé záclony nebo závěsy, které zbytečně brání proudění tepla. Nesušte prádlo na topení. Abyste ušetřili, rozhodně také zvažte, zda je rozmístění nábytku v pokoji ideální. Pro kvalitní vyhřátí místnosti není nutné jen horké topení, ale také správná cirkulace vzduchu v místnosti. Pokud je před radiátorem nábytek jeho účinnost klesá. Není pravda, že v době nepřítomnosti je zbytečné byt vytápět. Poté co místnost vychladne, musí radiátor vynaložit daleko více energie, aby se místnosti opět vytopily. Zavírejte dveře v jednotlivých místnostech.

Pokud máte v bytě rekuperační jednotku, v zimních měsících ji využívejte. Maximální účinnost rekuperační jednotky je až 94%. Pokud větráte oknem, tak byste měli větrat, když vstanete, ale také v závislosti na vlhkosti v místnosti. Větrání by mělo být samozřejmostí po vaření či v koupelně po sprchování.  Větrání by mělo být krátké, intenzivní maximálně 10 minut, aby se vyměnil vzduch a nestačily prochladnout stěny. Ideálně 3 – 4 krát denně. Před větráním stáhněte termostatickou hlavici na nulu, aby vlivem studeného vzduchu netopily radiátory naplno. Po vyvětrání opět nastavte hlavici na původní hodnotu.

Teplota teplé vody je v rozmezí teplot 45°C až 60°C. Z hlediska přemnožení bakterií Legionelly není možné dodávat TUV o nižší teplotě.

Pokud to tedy situace nutně nevyžaduje, místo koupele se sprchujte. Koupelí ve vaně můžete spotřebovat až 5x více vody než při sprchování. Před sprchováním nečekejte dlouho na teplou vodu, nemusíte odpouštět kvanta studené vody. Nastavte ventilem na nejteplejší vodu, tím pádem se bude odpouštět pouze voda v potrubí na teplou vodu a požadovanou teplotu vody nastavíte mnohem rychleji. Používejte termostatické baterie, ty automaticky pouští jako první teplou vodu, teprve po dosažení nastavené teploty přimíchávají studenou.

 


Ceny tepelné energie v roce 2024

Zveřejněno: 17.1.2024

Vážení odběratelé tepelné energie, ceny pro rok 2024 jsou dle úrovně předání následující: 1) Cena tepelné energie na úrovni předání Domovní kotelny činí 995.50 Kč/GJ bez DPH, cena za 1 GJ s DPH činí ...
Zobrazit celé

Ceníky služeb

Zveřejněno: 27.3.2023

...
Zobrazit celé

Balaton - pozastavení možnosti pronájmu

Zveřejněno: 14.2.2023

Oznamujeme, že až do odvolání pozastavujeme možnost objednávek ubytovacího zařízení Balaton. Děkujeme za pochopení. ...
Zobrazit celé

Revitalizace areálu dílen v ulici Terezy Novákové

Zveřejněno: 13.7.2022

V květnu roku 2021 bude zahájena revitalizace dílen v ulici Terezy Novákové, která proběhne ve dvou oddělených etapách. V první etapě budou kompletně vyměněny rozvody topení a elektroinstalace, budou ...
Zobrazit celé

Revitalizace areálu dílen v ulici Terezy Novákové

Zveřejněno: 20.4.2021

V květnu letošního roku bude zahájena revitalizace dílen v ulici Terezy Novákové, která proběhne ve dvou oddělených etapách. V první etapě budou kompletně vyměněny rozvody topení a elektroinstalace, b...
Zobrazit celé

V T.E.S. ZAČÍNÁ DOBA ELEKTRICKÁ

Zveřejněno: 8.1.2020

Těsně před Vánočními svátky si pracovníci městské společnosti T.E.S. s.r.o. převzali nový nákladní elektromobil s nosností 1200 kg. Elektromobil je bezemisní a téměř bezhlučný a bude využíván ...
Zobrazit celé